.
.
 

Pedicure (2021)

Voor de behandeling van diverse voetklachten is voetzorg in de vorm van pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen.

Pedicure wordt alleen bij diabetes vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van je voetproblemen. Er zijn ook vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, maar doorgaans alleen bij diabetes, reumatoïde artritis en andere bloedvatproblemen.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure vanuit de aanvullende verzekering

Vergoeding basisverzekering

Pedicure wordt vergoed vanuit de basisverzekering als iemand voetzorg echt nodig heeft, dus voor behandeling van bepaalde klachten. Daarom wordt er gewerkt met zorgprofielen.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen

1/2/3/4

Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement)

Simms 0

Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit

Simms 1

Jaarlijks voetonderzoek
Geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit

Simms 1


Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie

Simms 2

2
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken

Simms 2


Verlies PS in combinatie met PAV

Simms 2


Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk

Simms 2

3
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk

Simms 2


Inactieve Charcot

Simms 3

4
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie

Simms 3


Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken

Actief ulcus


Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken

Actief ulcus


Overige indicaties

Ziekenhuiszorg

Indicatie Classificatie Zorgprofiel  

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voorwaarden dekking

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:

 • Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013); of
 • Een onderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200)

Patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 hebben daarnaast recht op:

 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen

Patiënten met zorgprofiel 3 en 4 hebben ook nog recht op:

 • Podotherapie

Invulling zorg

 1. De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten.
 2. De patiënt wordt door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben.

Bij optie 1:

Er hoeft minder of zelfs geen eigen risico te worden betaald. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners binnen de ketenzorg.

Bij optie 2:

De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen.

Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners. Anders kan de vergoeding lager uitvallen. Er geldt bij optie 2 wel een eigen risico voor de verzekerde.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure.

De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:

 1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.
 3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Let op bij punt 2: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

Voorwaarden

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (bij naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
 • In de meeste gevallen geldt de voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropodist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘tegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.Download als pdf

Aevitae

Basic

€ 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 6,01

Plus

€ 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 14,11

Extra

€ 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 27,78

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Aon

Vitaal 2

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 20,94

Vitaal 3

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 41,68

Vitaal 4

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 72,69

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


CZ

50+

€ 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 16,25

Jongeren

€ 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 19,75

Plus

€ 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 22,75

Top

€ 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 43,25

Gezinnen

€ 115 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 56,20

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

CZdirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


De Amersfoortse

Aanvulling Start

€ 100 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 8,25

Aanvulling Extra

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 19,75

Aanvulling Uitgebreid

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 29,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra

€ 125 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 23,95

AV Optimaal

€ 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 52,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


DSW

AV Compact

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 7,75

AV Top

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 38,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Hema

Aanvullend 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 8,50

Aanvullend 2

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 17,50

Aanvullend 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 31,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Interpolis

ZonderZorgen

€ 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 24,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

inTwente

AV Compact

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 7,75

AV Top

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 38,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

IZA

IZA Extra Zorg 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 14,95

IZA Extra Zorg 2

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 33,50

IZA Extra Zorg 3

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 44,25

Classic Comfort

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 54,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

IZZ door VGZ

Zorg voor de Zorg + Extra 2

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 57,25

Zorg voor de Zorg + Extra 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 107,65

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Jaaah.

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Menzis

ExtraVerzorgd 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 7,50

JongerenVerzorgd

€ 150 (bij bepaalde aandoeningen)

€ 18,95

ExtraVerzorgd 2

€ 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 22,50

ExtraVerzorgd 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 43,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

National Academic

Aanvullend 1

€ 100 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 15,40

Aanvullend 2

€ 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 33,50

Aanvullend 3

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 56,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Nationale-Nederlanden

Extra

€ 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 25,25

Compleet

€ 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 47,00

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

OHRA

Aanvullend

€ 50 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 12,92

Extra Aanvullend

€ 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 23,94

Uitgebreid

€ 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 46,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ONVZ

Optifit

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 43,01

Topfit

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 64,87

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 6,97

JongerenVerzorgd

€ 150 (bij bepaalde aandoeningen)

€ 17,62

ExtraVerzorgd 2

€ 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 20,92

ExtraVerzorgd 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 40,45

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

PNOzorg

Optimaal

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 43,01

Top

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 64,87

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Pro Life

Largepolis

€ 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 38,75

Extra Largepolis

€ 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 70,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Promovendum

AV Royaal

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 14,95

AV Ideaal

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 33,50

AV Excellent

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 56,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Salland

Plus

75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)

€ 20,50

Top

75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits)

€ 38,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Stad Holland

Compact AV

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 7,75

Uitgebreide AV

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 40,25

Extra Uitgebreide AV

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 55,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Umc

UMC Extra Zorg 2

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 26,95

UMC Extra Zorg 3

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 42,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

United Consumers (VGZ)

ZorgZeker 2

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 21,12

ZorgZeker 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 34,16

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Univé

Aanvullend Goed

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 9,95

Aanvullend Beter

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 25,95

Aanvullend Best

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 36,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

VGZ

Aanvullend Goed

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 10,80

Aanvullend Beter

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 22,10

Aanvullend Best

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 37,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

VvAA

Optimaal

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 40,70

Top

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 61,38

Excellent

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 127,42

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ZEKUR

Extra ZEKUR

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 34,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Zilveren Kruis

Aanvullend 3 Sterren

€ 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 33,25

Aanvullend 4 Sterren

€ 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 58,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Zorg en Zekerheid

AV Plus

€ 210 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 46,26

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ZorgDirect

Online Gemak - Plus

75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)

€ 19,68

Online Gemak - Top

75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits)

€ 36,96

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

                                     Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.                


Pedicure (2021)

Voor de behandeling van diverse voetklachten is voetzorg in de vorm van pedicure zeer geschikt. Ook kan pedicure worden toegepast voor het onderhouden en mooi houden van de voeten. Denk hierbij aan het het knippen en lakken van de nagels en andere cosmetische ingrepen.

Pedicure wordt alleen bij diabetes vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van je voetproblemen. Er zijn ook vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, maar doorgaans alleen bij diabetes, reumatoïde artritis en andere bloedvatproblemen.

Ga direct naar de vergoedingen voor pedicure vanuit de aanvullende verzekering

Vergoeding basisverzekering

Pedicure wordt vergoed vanuit de basisverzekering als iemand voetzorg echt nodig heeft, dus voor behandeling van bepaalde klachten. Daarom wordt er gewerkt met zorgprofielen.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen

1/2/3/4

Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement)

Simms 0

Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteit

Simms 1

Jaarlijks voetonderzoek
Geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteit

Simms 1


Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie

Simms 2

2
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken

Simms 2


Verlies PS in combinatie met PAV

Simms 2


Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde druk

Simms 2

3
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde druk

Simms 2


Inactieve Charcot

Simms 3

4
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering

Genezen ulcus of amputatie

Simms 3


Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 weken

Actief ulcus


Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 weken

Actief ulcus


Overige indicaties

Ziekenhuiszorg

Indicatie Classificatie Zorgprofiel  

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voorwaarden dekking

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:

 • Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013); of
 • Een onderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200)

Patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 hebben daarnaast recht op:

 • Controles
 • Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen

Patiënten met zorgprofiel 3 en 4 hebben ook nog recht op:

 • Podotherapie

Invulling zorg

 1. De patiënt kan gebruiken maken van ketenzorg via een zorggroep. Dit is een samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, zoals pedicures en podotherepeuten.
 2. De patiënt wordt door de huisarts doorverwezen naar een podotherapeut. Deze therapeut onderzoekt de voeten verder en kijkt hoeveel en welke zorg jouw voeten nodig hebben.

Bij optie 1:

Er hoeft minder of zelfs geen eigen risico te worden betaald. Informeer de huisarts naar de mogelijkheden en de gecontracteerde zorgverleners binnen de ketenzorg.

Bij optie 2:

De podotherapeut kan de afstemming van voetzorg regelen met de aangesloten pedicure(s), zodat je bij de pedicure terecht kunt voor de noodzakelijke voetbehandelingen.

Let er wel op dat er gebruik wordt gemaakt van gecontracteerde zorgverleners. Anders kan de vergoeding lager uitvallen. Er geldt bij optie 2 wel een eigen risico voor de verzekerde.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure.

De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:

 1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
 2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.
 3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Let op bij punt 2: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

Voorwaarden

In het kader van de vergoeding zijn er een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden:

 • Er geldt geen eigen risico voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.
 • De patiënt heeft in veel gevallen (bij naturapolissen) pas recht op vergoeding indien zijn/haar pedicure gecontracteerd is door de zorgverzekeraar.
 • In de meeste gevallen geldt de voorwaarde dat het gaat om een medisch pedicure, paramedisch chiropodist of een pedicure met de aantekening diabetische/reumatische voet.
 • De onderstaande vergoedingen vallen in sommige gevallen onder een budget ‘voetzorg’. Dit betekent dat meerdere zorgvormen vanuit dit budget vergoed worden. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat iemand zijn ‘tegoed’ heeft gebruikt voor podotherapie of steunzolen en dat er voor pedicure geen vergoeding meer over is.

Het is in het algemeen verstandig om in het kader van vergoeding ook contact op te nemen de eigen zorgverzekeraar. De vergoedingen hieronder dienen vooral als indicatie.Download als pdf

Aevitae

Basic

€ 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 6,01

Plus

€ 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 14,11

Extra

€ 75 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 27,78

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Aon

Vitaal 2

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 20,94

Vitaal 3

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 41,68

Vitaal 4

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 72,69

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


CZ

50+

€ 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 16,25

Jongeren

€ 70 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 19,75

Plus

€ 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 22,75

Top

€ 230 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 43,25

Gezinnen

€ 115 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 56,20

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

CZdirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


De Amersfoortse

Aanvulling Start

€ 100 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 8,25

Aanvulling Extra

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 19,75

Aanvulling Uitgebreid

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 29,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra

€ 125 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 23,95

AV Optimaal

€ 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 52,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


DSW

AV Compact

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 7,75

AV Top

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 38,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Hema

Aanvullend 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 8,50

Aanvullend 2

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 17,50

Aanvullend 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 31,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Interpolis

ZonderZorgen

€ 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 24,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

inTwente

AV Compact

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 7,75

AV Top

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 38,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

IZA

IZA Extra Zorg 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 14,95

IZA Extra Zorg 2

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 33,50

IZA Extra Zorg 3

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 44,25

Classic Comfort

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 54,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

IZZ door VGZ

Zorg voor de Zorg + Extra 2

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 57,25

Zorg voor de Zorg + Extra 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 107,65

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Jaaah.

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Menzis

ExtraVerzorgd 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 7,50

JongerenVerzorgd

€ 150 (bij bepaalde aandoeningen)

€ 18,95

ExtraVerzorgd 2

€ 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 22,50

ExtraVerzorgd 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 43,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

National Academic

Aanvullend 1

€ 100 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 15,40

Aanvullend 2

€ 200 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 33,50

Aanvullend 3

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 56,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Nationale-Nederlanden

Extra

€ 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 25,25

Compleet

€ 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 47,00

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

OHRA

Aanvullend

€ 50 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 12,92

Extra Aanvullend

€ 100 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 23,94

Uitgebreid

€ 150 (bij ernstige bloedvatproblemen & reumatoide artritis)

€ 46,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ONVZ

Optifit

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 43,01

Topfit

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 64,87

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 6,97

JongerenVerzorgd

€ 150 (bij bepaalde aandoeningen)

€ 17,62

ExtraVerzorgd 2

€ 150 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 20,92

ExtraVerzorgd 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 40,45

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

PNOzorg

Optimaal

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 43,01

Top

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 64,87

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Pro Life

Largepolis

€ 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 38,75

Extra Largepolis

€ 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 70,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Promovendum

AV Royaal

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 14,95

AV Ideaal

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 33,50

AV Excellent

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 56,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Salland

Plus

75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)

€ 20,50

Top

75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits)

€ 38,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Stad Holland

Compact AV

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 7,75

Uitgebreide AV

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 40,25

Extra Uitgebreide AV

75% vergoed tot 6 behandelingen (max. € 15 per behandeling); bij diabetes

€ 55,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Umc

UMC Extra Zorg 2

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 26,95

UMC Extra Zorg 3

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 42,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

United Consumers (VGZ)

ZorgZeker 2

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 21,12

ZorgZeker 3

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 34,16

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Univé

Aanvullend Goed

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 9,95

Aanvullend Beter

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 25,95

Aanvullend Best

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 36,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

VGZ

Aanvullend Goed

€ 100 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 10,80

Aanvullend Beter

€ 300 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 22,10

Aanvullend Best

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 37,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

VvAA

Optimaal

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 40,70

Top

€ 500 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 61,38

Excellent

Volledig vergoed (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 127,42

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ZEKUR

Extra ZEKUR

€ 200 budget voor voetzorg (bij diabetes en reumatoide artritis)

€ 34,95

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor pedicure.


Zilveren Kruis

Aanvullend 3 Sterren

€ 100 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 33,25

Aanvullend 4 Sterren

€ 150 (tot € 25 per behandeling); bij diabetes, reumatoide artritis & medische voet

€ 58,50

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

Zorg en Zekerheid

AV Plus

€ 210 (bij diabetes & reumatoide artritis)

€ 46,26

Naam verzekering Vergoeding Premie per maand

ZorgDirect

Online Gemak - Plus

75% vergoed tot € 125; budget (reumatoide artritits)

€ 19,68

Online Gemak - Top

75% vergoed tot € 250; budget (bij reumatoide artritits)

€ 36,96Naam verzekering Vergoeding Premie per maand


Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.


 
Bellen
Info